Privacy Statement

Voor Eurologs Houtbouw BV staat het belang van de klant – uw belang – te allen tijde centraal. Dat betekent dat wij diensten, producten én oplossingen bieden, die voor u waardevol zijn en aansluiten bij uw situatie. Gebaseerd op integriteit en wederzijds respect.

Integriteit en respect: voorwaarden voor het handelen van Eurologs Houtbouw BV

1. Eurologs Houtbouw BV is gebonden aan de Wet bescherming persoonsgegevens.

2. De door u verstrekte persoonsgegevens gebruikt Eurologs BV om u zo goed mogelijk te kunnen adviseren over haar producten en diensten. Uw persoonsgegevens zijn beschikbaar voor alle onderdelen van Eurologs Houtbouw BV, zodat steeds een zo afgewogen en evenwichtig mogelijk advies of dienst geleverd kan worden. Daarbij blijven onverkort de interne en wettelijke spelregels voor de uitwisseling van persoonsgegevens van toepassing. Als u geen informatie over diensten en producten wilt ontvangen, dan kunt u dat kenbaar maken bij het onderdeel van Eurologs Houtbouw BV waar u klant bent.

3. Bij de verwerking van uw persoonsgegevens gaat Eurologs Houtbouw BV zorgvuldig te werk. Zij gebruikt alleen díe gegevens die nodig zijn voor een optimale dienstverlening. Voor zover dat niet voortvloeit uit de wet of uit verplichtingen die Eurologs Houtbouw BV jegens u is aangegaan, worden zonder uw toestemming geen persoonsgegevens aan derden verstrekt.

4. U hebt de mogelijkheid om aan het onderdeel van Eurologs Houtbouw BV waar u klant bent te vragen welke gegevens deze van u verwerkt en, bij eventuele onjuistheden, te laten corrigeren. Een overzicht van uw gegevens kunt u schriftelijk aanvragen bij het onderdeel van Eurologs Houtbouw BV waar u klant bent.


Algemene voorwaarden - Disclaimer - Privacy Statement - Sitemap - Copyright 2023 by Eurologs
Design & Development by N.D. de Vreede.